Header afbeelding

privacy verklaring


privacy verklaring

patiëntengegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Patiëntengegevens worden niet langer dan nodig is bewaard op basis van het opslagdoel van de gegevens. Patiëntengegevens worden met alle mogelijke middelen en maatregelen veilig gehouden voor inzage van onbevoegden. Voor het opslaan van persoonsgegevens wordt toestemming gevraagd aan de patiënten indien er geen akkoordverklaring ondertekend is voor een orthodontische behandeling. Patiënten worden geïnfomeerd over de rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens en worden geïnformeerd over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Patiënten worden geïnformeerd indien bijzondere handelingen met de persoongegevens worden verricht.