Header afbeelding

Kosten en tarieven


De kosten hangen af van verschillende factoren zoals de soort beugel en de duur van de behandeling.
Sinds 1 januari 2013 zijn de tarieven voor beugels vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven zijn bij alle orthodontisten in Nederland hetzelfde. U vindt de tarieven op www.nza.nl, de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).