Header afbeelding

privacyregeling


privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgegeven zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt.

Uitzondering is als het infomatie betreft voor de verwijzer of een specialist, die de informatie nodig heeft voor een behandeling.

Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met een verhuizingt dan dient u dit schriftelijk of per mail aan te vragen.